Словакия

Министерство образования Словакии
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

813 30 Stromová 1, Bratislava
Telefón: +421 2/59374111
Fax: +421 (0) 2 5477 3986
www.minedu.sk,
inform@minedu.sk, info@minedu.sk

Dušan Čaplovič (Minister)
kami@minedu.sk, kancmin@minedu.sk

Dr Štefan Chudoba (State Secretary)
kancelaria.st@minedu.sk

Slovak Academic Information Agency(SAIA)

812 20 Námestie Slobody 23, Bratislava, Slovensko
Telephone: 421 (0) 2 5441 1426, 421 (0) 2 5441 1436,
421 (0) 2 5441 1464, 421 (0) 2 5441 1484
Fax: 421 (0) 2 5441 1429
http://www.saia.sk
saia@saia.sk
Katarína Košťálová (Executive Director)
Mgr. Michal Fedák (Deputy Director)
Marcela Grošeková (Academic Information Centre Manager)
marcela.grosekova@saia.sk