Леовский район

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

http://www.leova.md/

Madulin Georgeta — şef-Secţia Administraţie Publică
2-21-63

Rîmbu Galina — specialist în relaţii cu publicul
2-45-24
2-20-58