Валкский

Valkas novada izglītības pārvalde

http://valka.lv/

izglitiba@valka.lv
64707502
Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701

Dzintra Auzāne
dzintra.auzane@valka.lv
64707502

Rolands Rastaks
rolands.rastaks@valka.lv
64707525

Ramona Lapiņa
ramona.lapina@valka.lv
64707501

Mārīte Valtiņa
marite.valtina@valka.lv
64707500

 

 

Pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
pasacina@valka.lv
64724164
Ausekļa iela 44, Valka, LV-4701
Laila Ozoliņa — Vadītāja
pasacina@valka.lv
64724164

Spec. pirmskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”
pumpurins@apollo.lv
64722076
Puškina iela 10, Valka, LV-4701
Mirdza Miķelsone — Vadītāja
pumpurins@apollo.lv
64722076,64723632

Valkas pamatskola
valka.pamatskola@valka.lv
64722076
Ausekļa iela 5, Valka, LV-4701
Nadežda Možarova — Direktore
nadja.mozarova@valka.lv
64723697
Ilona Rulle — Sekretāre
valka.pamatskola@valka.lv
64707508

Valkas ģimnāzija
valkas.gimnazija@valka.lv
64707271
Raiņa iela 28A, Valka, LV-4701
Lilita Kreicberga — Direktore
lilita.kreicberga@valka.lv
64707546
Inga Pētersone — Sekretāre
valkas.gimnazija@valka.lv
64707271

Ērģemes pamatskola
ergeme.skola@valka.lv
64725338
Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV-4711
Olita Šauja-Direktore
64725338
Indra Ūburga-Pirmsskolas izglītības metodiķis
64725222

Kārķu pamatskola
karki.skola@valka.lv
64728148
Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads LV-4716
Vallija Ābele-Direktore
64728148
Aleksandra Krastiņa-Sekretāre
26622623

 

 

Ozolu pamatskola
ozoli.skola@valka.lv
26424506
Pamatskola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735
Dzidra Švarte-Direktore
26424506
Ligita Ziemiņa-Pirmsskolas skolotāja
28609951

Vijciema pamatskola
vijciems.skola@valka.lv
26430527
“Druvas”, Vijciema pag., Valkas novads LV-4733
Aīda Vītola-Direktore
26430527
Asja Ozoliņa-Pirmsskolas skolotāja
26457010

Mākslas skola
makslas.skola@valka.lv
64724078
Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701
Maruta Stabulniec-Direktore
emaruta.stabulniece@valka.lv
64724078
Daiga Soloveiko-Direktores vietniece mācību darbā
daiga.soloveiko@valka.lv
64724078

J. Cimzes Mūzikas skola
muzikas.skola@valka.lv
64707001
Semināra iela 25, Valka, LV-4701
Jānis Ludbergs-Direktors
64707001, 29460297
Valija Laviņa-Sekretāre
valija.lavina@valka.lv
64707003

Bērnu – jaunatnes sporta skola
bjss@valka.lv
64722046
Semināra iela 27a, Valka, LV-4701
Mudīte Gerke-Direktore
mudite.gerke@valka.lv
64722046
Māris Koops-Metodiķis
64723942

Bērnu un jauniešu centrs “Mice”
bjc@valka.lv
64724909
Semināra iela 27, Valka, LV-4701
Vita Kalvāne-Direktore
vita.kalvane@valka.lv
64723036
Tija Bērtiņa-Sekretāre
tija.bertina@valka.lv
64724909