Цесисский

Izglītības nodaļa

http://www.cesis.lv/

Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads

Nodaļas vadītāja Lolita KOKINA
PIEŅEMŠANAS LAIKS: TREŠDIEN 11.00-12.00
Telefons: 64121009
e-pasts: lolita.kokina@dome.cesis.lv

Izglītības metodiķe Dzintra KOZAKA
PIEŅEMŠANAS LAIKS: TREŠDIEN: 16.00-18.00
Telefons: 64121009
e-pasts: dzintra.kozaka@dome.cesis.lv

Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos Anda KAMZOLE
telefons : 64161822
e-pasts : anda.kamzole@dome.cesis.lv

Metodiķe Biruta DAMBĪTE
telefons : 64161822
e-pasts: biruta.dambite@dome.cesis.lv

 
Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādes

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Palasta iela 14
Vadītāja Māra Virskule
tālr.64122885
iestādes mob.tālrunis 29183834
E-pasts:1pii@novads.cesis.lv

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
Noras iela 15, Cēsis
Vadītāja Solveiga Lejiete
tālr. 64121361
tālr. 64121214
iestādes mob.tālrunis 28609909
E-pasts: 3pii@novads.cesis.lv

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde
Zirņu iela 23, Cēsis
Vadītāja Māra Rozenberga
tālr. 64120538
Tālr. 64122608
iestādes mob.tālrunis 25449110
E-pasts: cesis4pi@apollo.lv

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
A.Kronvalda iela 35, Cēsis

Vadītāja Liene Kazaka
Tālr. 64127815
iestādes mob.tālrunis 25444864 ; 25446162
Baseina administrators 29103400
E-pasts: 5pii@novads.cesis.lv
Lietvede Inese Roze
Tālr.64127816

Medmāsa Ārija Jukāma
Tālr.64127818

Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Briežu iela 7, Cēsis
Vadītāja Anžella Pāže
tālr. 64123564
mob.tālr. 22041883
iestādes mob.tālrunis 22041883
E-pasts: sbd@novads.cesis.lv

Līvu pamatskola (2 pirmsskolas grupas)
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktore Antra Gabranova, mob.tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livu.skola@apollo.lv

Rāmuļu pamatskola(2 pirmsskolas grupas)
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
http://www.ramuluskola.lv/
Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu_skola@inbox.lv

Cēsu 2.pamatskola (3 pirmsskolas grupas)
Gaujas iela 45, Cēsis
www.2psk.cesis.lv
Direktors Ojārs Bicāns
tālr. 64123880 , 29197724
E-pasts: 2psk@skolas.cesis.lv

Pamatskolas:

Cēsu 1.pamatskola
Gaujas iela 17, Cēsis
http://cesu1pamatskola.anazana.com
Direktore Anna Būre, mob.tālr.26543278
tālr. 64120439
E-pasts: cesis1sk@cesis.edu.lv

Cēsu 2.pamatskola
Gaujas iela 45, Cēsis
www.2psk.cesis.lv
Direktors Ojārs Bicāns
tālr. 64123880 , 29197724
E-pasts: 2psk@skolas.cesis.lv

Cēsu pilsētas pamatskola
L.Paegles iela 1, Cēsis L 4101
www.cppsk.lv
Direktors Māris Šķēle, tālr. 64107169 , 26480502
tālr. lietvede Rūta Leščinska 64122972 , 25447400 ;
medmāsa Iveta Sietpine 25451120
E-pasts: kanceleja@cpp.cesis.lv

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Raunas iela 7, Cēsis
Direktore Ieva Eglīte, tālr. 26533121
tālr. 64122409 , 25450674
E-pasts: lietvede@skolas.cesis.lv

Līvu pamatskola
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Direktore Antra Gabranova , tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livu.skola@apollo.lv

Rāmuļu pamatskola
Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu novads
http://www.ramuluskola.lv/
Direktore Ija Brammane,
mob.tālr. 26514310
tālr. 64129511
E-pasts: ramulu_skola@inbox.lv

 

Cēsu internātpamatskola — rehabilitācijas centrs
Bērzaines iela 34, Cēsis
Direktors Zigmunds Ozols
tālr. 64125638
e-pasts: mezask@apollo.lv
www.csip.lv

Vidusskolas un ģimnāzijas:

Cēsu Valsts ģimnāzija
Leona Paegles iela 1, Cēsis
www.cvg.edu.lv
Direktore Gunta Bērziņa
tālr. 64122407
E-pasts: cvg@inbox.lv

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Pūces iela 2, Cēsis
www.dacvg.lv
Direktore Dace Eglīte
tālr. 64122244 ; 22020524
E-pasts: dacvg@cesis.edu.lv

Cēsu 2.vidusskola
Cēsu 2.vidusskola
Valmieras ielā 19, Cēsis
http://ceesu2vidusskola.lv
Direktore Aija Sīmane
mob.tālr.26352838
tālr.64124532
E-pasts: c2vsk@skolas.cesis.lv

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Palasta iela 11, Cēsis
www.cesumakslasskola.lv
Direktors Vilnis Kļaviņš
tālr.64124274
E-pasts: cms@skolas.cesis.lv

Cēsu pilsētas Sporta skola
Piebalgas iela 18, Cēsis
www.cesusportaskola.lv
Direktora Rudīte Vanadziņa, tālr. 64127782
E-pasts: direktors@cesusportaskola.lv

Interešu izglītības iestādes:

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis
www.cbjc.lv
Direktore Dzidra Matusēviča
tālr. 64123414

Profesionālās izglītības iestādes:

Cēsu Profesionālā vidusskola
Piebalgas iela 3, Cēsis
Mājas lapa www.cpv.lv.
Direktore Maira Apsīte
Iestādes tālr. 64122971 , 29415137
Mācību daļas tālr. 64122289
E-pasts: cpv@skolas.cesis.lv

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
Ziemeļu iela 16, Cēsis
tālr. 64125402 ; 64125385
www.akcmv.gov.lv
akcmv@akcmv.gov.lv

Augstskolas:

Biznesa augstskola „Turība”
Cēsu filiāle
L. Paegles iela 1 (Cēsu Valsts ģimnāzijas telpās)
E-pasts: Gita.Jansevica@turiba.lv
tālr.: 64123815, 29333810
fakss: 64123815
http://www.turiba.lv

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Cēsu nodaļa
Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis
tālr. 64122479, 26437549
E-pasts: cesis@rpiva.lv
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=cesis

Grāmatvedības un finanšu koledža
Valmieras filiāle, Cēsu klase
Cēsis, Piebalgas iela 3
tālr. 64122971
mob. 29430352
fakss 64123457
e-pasts: gfk@koledza.lv
www.koledza.lv

Rīgas Tehniskās universitātes
Cēsu filiāle
Raunas iela 4, Cēsis
E-pasts: rtucf@rtu.lv
tālr. : 64119002 , 64119003
http://www.cf.rtu.lv