Салдусский

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde

http://www.saldus.lv/

Saulcerīte Levica — Pārvaldes vadītāja
63807940
saulcerite.levica@saldus.lv

Mareta Kukuka — Vispārizglītojošo skolu vecākā speciāliste
63807945
mareta.kukuka@saldus.lv

Ieva Rītiņa-Brūvere — Pirmsskolas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības vecākā speciāliste
63807954
ieva.ritina-bruvere@saldus.lv

Ilze Vītoliņa — Metodiskā darba vecākā speciāliste
63807943
ilze.vitolina@saldus.lv

Laine Blūma — Projektu darba vecākā speciāliste
63807917
25479822
laine.bluma@saldus.lv