Резекненский

Izglītības pārvalde

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/

Rēzeknes pilsētas domes adrese — Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV-4601.
Pieņemamās telpas tālrunis 646-07605 .
Iedzīvotāju apkalpošanas centra tālrunis 646-07609 .
E-pasta adrese dome@rezekne.lv

Pārvaldes vadītājs-Arnolds Drelings
646-22123
arnolds@rezekne.lv

Izglītības vadības un metodiskā darba nodaļas vadītājs, skolu galvenais speciālists-Aigars Krauklis
646-07214
krauklis@rezekne.lv

Pirmsskolas iestāžu speciāliste-Natālija Peipiņa
646-07218
natalija.peipina@rezekne.lv

Izglītības iestāžu ārste-Lilita Studene
646-07218

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos-Skaidrīte Ciule
646-07218
skaidrite.ciule@rezekne.lv

Jaunatnes lietu speciāliste-Iveta Balčūne
646-05855
iveta.balcune@rezekne.lv

Projektu vadītāja-Ilze Gailāne, ilgstoša prombūtne
646-05857
ilze.gailane@rezekne.lv