Прейльский

Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

http://www.preili.lv/page.php

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301

mob.: 29297976

E-pasts: preiluip@pvg.edu.lv

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Tālr.mob.29297976

preiluipvad@pvg.edu.lv

BĒRNU TIESĪBU UN PIRMSSKOLAS SPECIĀLISTS

Anita Džeriņa
Tālr.mob.25928800
preiluipbties@pvg.edu.lv
Tālr.6-53-22920

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SPECIĀLISTS

Dzintra Šmukste
Tālr.mob.26463890
preiluipskspec@pvg.edu.lv
Tālr.6-53-22481

SKOLU METODISKĀ DARBA SPECIĀLISTS

Valentīna Karpušenko
Tālr.mob.26377833
preiluipmc@pvg.edu.lv
Tālr.6-53-22332

MĀCĪBU DOKUMENTĀCIJAS SPECIĀLISTS

Marija Ivbule
Tālr.mob.26910102
preiluiplietv@pvg.edu.lv
Tālr.6-53-22332

SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
UN PROJEKTU SPECIĀLISTS

Valdis Lociks
Tālr.mob.26124687
preiluip@pvg.edu.lv
Tālr.6-53-22920