Лудзенский

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

http://www.ludzaspils.lv/

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Sarmīte Gutāne — Pārvaldes vadītāja
65707141
metod@ludzaspils.lv

Tatjana Fjodorova — Galvenā speciāliste izglītības jomā
65707128
tatjana.fjodorova@ludza.lv

Jolanta Strogonova — Izglītības metodiķe
65707128
jolanta.strogonova@ludza.lv