Лимбажский

Izglītības nodaļa

http://www.limbazi.lv/

Gaļina Karpova — nodaļas vadītāja

Tālr. 64022552

Fakss 64070870

Mob. tālr. 29476713

e-pasts: galina.karpova@limbazi.lv

Vija Jirgensone — izglītības darba speciāliste

Tālr. 64022658

Fakss 64070870

Mob.tālr. 29333716

e-pasts: vija.jirgensone@limbazi.lv

Liene Čečiņa — Jaunatnes lietu speciālists

Tālr. 64022279

Mob. tālr. 26300217

e-pasts: liene.cecina@limbazi.lv