Добельский

Dobeles novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs

http://www.dobele.lv/page/sakumlapa

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701, Dobeles novads

Lietvedības pārzine: Gunta Birule, gunta.birule@dobele.lv

Klientu konsultante: Vita Grosberga, vita.grosberga@dobele.lv

Tālr. + 371 63707269 , + 371 637 00137

Administratīvās nodaļas vadītāja: Irēna Eidmane, tālr. +371 637 07254