Бауский

Bauskas novada Izglītības pārvalde

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis/fakss: 63924590
E-pasts: izglitibas.parvalde@bauska.lv
WEB adrese: http://www.ip.bauska.lv/

Aija Spriņķe — Iestādes vadītāja
tel. 63923665
aija.sprinke@bauska.lv

Aleksandrs Novickis — Vadītāja vietnieks
tel. 63924638
aleksandrs.novickis@bauska.lv

Anita Velmunska — Metodiķe
tel. 63922660
anita.velmunska@bauska.lv

Laila Jurcika — Metodiķe
tel. 63924389
laila.jurcika@bauska.lv

Līga Kļaviņa — Metodiķe
tel. 63923360
liga.klavina@bauska.lv

Zanda Strazdiņa — Lietvede
tel. 63924590
zanda.strazdina@bauska.lv