Айзкраукльский

Centrālā administrācija

http://www.aizkraukle.lv/

Domes priekšsēdētājs — Leons Līdums
65133931
29276729
leons.lidums@aizkraukle.lv

Novada pašvaldības izpilddirektors — Einārs Zēbergs
65133932
29166260
einars.zebergs@aizkraukle.lv

Aizkraukles pilsētas sākumskola
Adrese: Rūpniecības ielā 10, Aizkraukle
Tālrunis: 65122301 , 65122308
E-pasts: sakumskolai@inbox.lv
Iestādes vadītāja: Ilga Kravale
Mājas lapa: http://assk.skolam.lv

Aizkraukles pagasta sākumskola
Adrese: Kalna ielā 6, Aizkraukles pagasts
Tālrunis: 65128285
E-pasts: aps@aizkraukle.lv
Iestādes vadītāja: Janīna Zolotorenko
Mājas lapa: https://sites.google.com/site/aizkrauklespagastasakumskola/

Aizkraukles 1. vidusskola
Adrese: Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle
Tālrunis: 65122863 , 65122843
E-pasts: lba@inbox.lv
Iestādes vadītāja: Ira Bakuļina
Mājas lapa: http://vs.aizkraukle.lv/

Aizkraukles 1. vidusskola
Adrese: Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle
Tālrunis: 65122863 , 65122843
E-pasts: 1.vidusskola@aizkraukle.lv
Iestādes vadītāja: Ira Bakuļina
Mājas lapa: http://vs.aizkraukle.lv/

Aizkraukles novada ģimnāzija
Adrese: Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Tālrunis: 65122369 , 65123228
E-pasts: gimnazija@aizkraukle.lv
Iestādes vadītājs: Aldis Labinskis
Mājas lapa: www.gimnazija.aizkraukle.lv

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola
Adrese: Gaismas ielā 4A, Aizkraukle
Tālrunis: 65121771
E-pasts: vakarskola@adc.lv
Iestādes vadītājs: Andris Antāns
Mājas lapa: http://vakarskola.blogspot.com