Галисия

 

Xunta de Galicia
http://www.xunta.es/portada
San Caetano (Secretaría)
Edificios Administrativos — San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 213/541 214
Fax: 981 541 219
secretaria.presidente@xunta.es
Alberto Núñez Feijóo (Presidente da Xunta de Galicia)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria
Edificios Administrativos — San Caetano, s/n —
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 400
Fax: 981 545 443
Web: cceou.xunta.es
gabinete.educacion@edu.xunta.es
Xesús Vázquez Abad (Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)