Шкодер

 

Shkodra region (Bashkia Shkoder)
Drejtoria e Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Çështjeve Sociale
http://www.shkodra.gov.al/
Tel: 243135
Z. Lorenc Luka (Kryetari i Bashkisë)