Вестманланд

Västmanlands län

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län
FE 54
833 83 STRÖMSUND
Telefon: 021 — 19 50 00 (vxl)
Fax: 021 — 19 51 35 (huvudfax)
vastmanland@lansstyrelsen.se
Ingemar Skogö (Landshövding)