Вермланд

Värmlands län

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
Länsstyrelsen Värmland
FE 218
833 83 STRÖMSUND
Våxnäsgatan 5, Karlstad 651 86
Telefon 054-19 70 00
Fax 054-19 73 00
Landshövding Eva Eriksson
Länsråd Björn Sandborgh
varmland@lansstyrelsen.se