Трнавский край

Piešťany Municipal Government — Education Department

921 45 Odbor služby, Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, Piešťany, Slovakia
Telephone: 421 (0) 33 776 5464
Fax: 421 (0) 33 776 5333
skolstva@piestany.sk
http://www.piestany.sk
Dr Jolana Podobová (Director)
jolana.podobova@piestany.sk