Пярнумаа

Mittetulundusühing Pärnumaa Omavalitsuste Liit
http://pol.parnumaa.ee/

Akadeemia 2-411
Pärnu 80010
e-post: pol@pol.parnumaa.ee
telefon (faks): +372 447 9758
Eeri Tammik-juhatuse esimees
telefon 44 79 740
GSM (+372) 50 81 296
e-post: eeri@pol.parnumaa.ee
Taimo Tammeleht-juhatuse liige
telefon 44 79 757
GSM (+372) 54 00 43 07
e-post: taimo@pol.parnumaa.ee