Мазовецкое воеводство

Mazowieckie, Warszawa; Мазовецкое — Варшава

http://edukacja.warszawa.pl/

Biuro Edukacji
00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon 22 443 35 11
Faks 22 443 35 12
edukacja@um.warszawa.pl
dyrektor Joanna Gospodarczyk
tel.: 22 443 35 00
faks: 22 443 35 02
e-mail: jgospodarczyk@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 208
zastępca dyrektora Beata Murawska
tel.: 22 443 35 01
faks: 22 443 35 32
e-mail: bmurawska@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 305
zastępca dyrektora Piotr Komorowski
tel.: 22 443 35 00 , 22 443 35 01
faks: 22 443 35 68
e-mail: pkomorowski@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 410
zastępca dyrektora Mieczysława Nowotniak
tel.: 22 443 35 00
e-mail: mnowotniak@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 205