Малопольское воеводство

Małopolskie, Kraków; Малопольское — Краков

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/

Wydział Edukacji
Ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
Telefon: 012-616-5200
Faks: 012-616-5201
E-mail: ek.umk@um.krakow.pl
Anna Korfel-Jasińska — Dyrektor Wydziału