Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

http://www.ljubljana.si/
glavna.pisarna@ljubljana.si
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana
Phone 386 (0) 1 306 1000
Fax386 (0) 1 306 1001
Zoran Jankovič, Mayor Board for Cultural and Research Activities
Ambrožev trg 7, SI-1000 Ljubljana
Phone 386 (0)1 306 4845
Fax386 (0)1 306 4832
Uroš Grilc, Head of Board for Cultural and Research Activities
uros.grilc@ljubljana.si