Крапинско-Загорская жупания

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

49000 Krapina, Magistratska ulica 1-3
Telefon: 049/329-076
Telefax: 049/329-072

Email: prosvjeta©kzz.hr
www.kzz.hr

Ivan Lamot, prof. (Pročelnik)
Telefon: 049/329-076
Email: ivan.lamot©kzz.hr

Branko Klasić, dipl.ing.građ.(Stručni savjetnik)
Telefon: 049/329-072
Email: branko.klasic©kzz.hr

Dražen Vinski, oec. (Viši stručni referent za školstvo)
Telefon: 049/329-072
Email: drazen.vinski©kzz.hr

Višnja Martinić (Stručna referentica)
Telefon: 049/329-072
Email: visnja.martinic©kzz.hr