Халланд

Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad
Telefon växel: 035-13 20 00
Fax: 035-10 75 48.
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Internet: www.lansstyrelsen.se/halland