Эстергётланд

Östergötlands län

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping
Telefon: 013 — 19 60 00
Fax: 013 — 10 13 81
ostergotland@lansstyrelsen.se
Elisabeth Nilsson (Landshövding)
Pernilla.Tarler@lansstyrelsen.se (secretary)