Мальта

Ministry of Education and Employment

http://www.gov.mt/frame.asp?l=2&url=http://www.meef.gov.mt

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street,
Valletta VLT 2000, MALTA
Telephone: (+356) 2590 3100
Fax: (+356) 2590 3121
imu.meef@gov.mt
Ms Dolores Cristina B.A., (HONS), M.P. (The Minister of Education and Employment)

Tas-Sliema (муниципалитет)
Address: Depiro Street, Sliema
Telephone: 21337633
Fax: 21345333
e-mail: sliema.lc@gov.mt

Tal-Pietà (муниципалитет)
Indirizz: 11,’Il- Pellikan’, Triq K. Mifsud, Pieta’ PTA 1550
Telefon: 21240404, 21230378
Fax: 21240606
E-mail: pieta.lc@gov.mt

Ta’ Xbiex (муниципалитет)
Indirizz: Highrise Apartments, Triq l-Imradd, Ta’ Xbiex XBX 1150
Telefon: 21338844
Fax: 21338877
e-mail: taxbiex.lc@gov.mt

Sannat (муниципалитет)
Indirizz: Triq Sannat, Sannat SNT 9020
Telefon: 21554747
Fax: 21563535
e-mail: sannat.lc@gov.mt

Ta’ Kerċem (муниципалитет)
Indirizz: Pjazza Orvieto, Kerċem, KCM 1360
Telefon: 21563666
Fax: 21563888
e-mail: kercem.lc@gov.mt

Santa Venera (муниципалитет)
Indirizz: Kumpless Umberto Calosso, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera SVR 1013
Telefon: 21491030
Fax: 21491664
e-mail: santavenera.lc@gov.mt

Santa Luċija (муниципалитет)
Indirizz: 5/6 Binja tal-Faqqani, Trejqet il-Girasol, Santa Luċija SLC 1050
Telefon: 21666600, 27820381
Fax: 21666622
e-mail: santalucija.lc@gov.mt

San Pawl il-Baħar (муниципалитет)
Indirizz: Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar, SPB 3418
Telefon: 21585888, 21585801, 21570869, 21570870
Fax: 21583058
e-mail: sanpawlil-bahar.lc@gov.mt

San Lawrenz (муниципалитет)
Indirizz: 22A, Triq id-Dulur, San Lawrenz, Gozo SLZ1261
Telefon: 21563556, 27013054
Fax: 21563656
email: sanlawrenz.lc@gov.mt

San Ġwann (муниципалитет)
Indirizz: 55, Triq R. Caruana Dingli, San Ġwann, SGN1033
Telefon: 21373777, 21378601
Fax: 21373888
e-mail: sangwann.lc@gov.mt

San Ġiljan (муниципалитет)
Indirizz: Triq Forrest, San Ġiljan, STJ 2033
Telefon: 21373111
Fax: 21373444
e-mail: sangiljan.lc@gov.mt

Pembroke (муниципалитет)
Indirizz: Triq Alamein, Pembroke, PBK 1776
Telefon: 21372111
Fax: 21372555
e-mail: pembroke.lc@gov.mt

Paola (муниципалитет)
Indirizz: ‘Casal Paola’, Ġnien Pawlu Boffa, Triq il-Knisja, Paola PLA 1075
Telefon: 21664066
Fax: 21663566
e-mail: paola.lc@gov.mt

Marsaxlokk (муниципалитет)
Indirizz: 2, Triq Vittorjo Cassar, Marsaxlokk MXK 1051
Telefon: 21652525
Fax: 21659555
e-mail: marsaxlokk.lc@gov.mt

Marsaskala (муниципалитет)
Indirizz: 228, Triq is-Salini, Marsaskala MSK 3012
Telefon: 21637171
Fax: 21637744
e-mail: marsaskala.lc@gov.mt

L-Isla (Città Invicta) (муниципалитет)
Indirizz: 2, Triq San Ġużepp, Isla ISL 1229
Telefon: 21662424/ 27013004
Fax: 21662566
e-mail: isla.lc@gov.mt

L-Imtarfa (муниципалитет)
Indirizz: Triq ir-Regimenti Maltin, Town Centre, Mtarfa, MTF 1540
Telefon: 21 45 11 45
Fax: 21 45 11 00
e-mail: mtarfa.lc@gov.mt

L-Imsida (муниципалитет)
Indirizz: Pjazza Menqa, Msida
Telefon: 21334343
Fax: 21342424
e-mail: msida.lc@gov.mt

L-Imqabba (муниципалитет)
Indirizz: 29, Triq il-Parroċċa, Mqabba MQB1512
Nru. Tat-Telefon: 21680622 jew 27013040
Fax: 21680606
E-mail: mqabba.lc@gov.mt

L-Imġarr (муниципалитет)
Indirizz: 22, Triq Sir Harry Luke, Mġarr MGR 1501
Telefon: 21520011 / 27520011
Fax: 21522252
e-mail: mgarr.lc@gov.mt

L-Imdina (Città Notabile) (муниципалитет)
Indirizz: Corte Capitanale, Misraħ il-Kunsill, Mdina MDN 1050
Telefon: 21450707
Fax: 21450745
e-mail: mdina.lc@gov.mt

L-Iklin (муниципалитет)
Indirizz: 11, Three Villages, Trejqet ir-Rumanzieri, L-Iklin IKL 1320
Telefon: 21416741
Fax: 21416441
E-mail: iklin.lc@gov.mt
Website: www.iklin.gov.mt

L-Għasri (муниципалитет)
Indirizz: 6, Triq Dun Karm Caruana, L-Għasri GSR 1021
Telefon: 21558686
Fax: 21558655
e-mail: ghasri.lc@gov.mt

L- Għarb (муниципалитет)
Indirizz: Triq il-Vizitazzjoni, Għarb
Telefon: 21560556
Fax: 21562727
e-mail: gharb.lc@gov.mt

Iż-Żurrieq (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru tal-Komunita’ Joe Cassar, Triq Pietru Pawl Saydon, Żurrieq ZRQ 1030
Telefon: 21689111
Fax: 21689733
e-mail: zurrieq.lc@gov.mt

Iż-Żejtun (муниципалитет)
Indirizz: 28, ‘Dar iż-Żwieten’, Triq Sant’ Anġlu, Iż-Żejtun ZTN 1369
Telefon: 21663866
Fax: 21663939
email: zejtun.lc@gov.mt

Iż-Żebbuġ (муниципалитет)
Indirizz: Triq il-Knisja, Iż-Żebbuġ , Għawdex ZBB 1200
Telefon: 21563056
Fax: 21563322
e-mail: zebbug.gozo.lc@gov.mt

Ix-Xgħajra (муниципалитет)
Indirizz: Delle Grazie Battery, Ix-Xgħajra XJR 1360
Telefon: 21693269
Fax: 21695969
e-mail: xghajra.lc@gov.mt

Ix-Xewkija (муниципалитет)
Indirizz: 2, Triq it-Torri Tingi, Ix-Xewkija XWK 2231, Għawdex, Malta
Telefon: 21558822, 21565719
Fax: 21558866
Email: xewkija.lc@gov.mt

Ix-Xagħra (муниципалитет)
Indirizz: Vjal 8 ta’ Settembru, Ix-Xagħra XRA 9021
Telefon: 21563737
Fax: 21556855
e-mail: xaghra.lc@gov.mt

Is-Swieqi (муниципалитет)
Indirizz: »Silverdawn», Triq Sant’Andrija, Swieqi SWQ 9020
Telefon: 21373939/21370199
Fax: 21374555
E-mail: swieqi.lc@gov.mt

Is-Siġġiewi (Città Ferdinand) (муниципалитет)
Indirizz: 18, Pjazza San Nikola, Siġġiewi SGW 1073
Telefon: 21466000/21468874
Fax: 21462946
e-mail: siggiewi.lc@gov.mt

Ir-Rabat (Città Victoria) (муниципалитет)
Indirizz: Banca Giuratale, Pjazza Indipendenza, Victoria, Għawdex VCT 1020
Telefon: 21563344
Fax: 21563355
e-mail: rabat.gozo.lc@gov.mt

Ir-Rabat (муниципалитет)
Indirizz: 8 Triq l-Isptar, Rabat. RBT 1043
Telefon: 21455000
Fax: 21451945
e-mail: rabat.malta.lc@gov.mt

In-Naxxar (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru Ċiviku, Vjal il-21 ta’ Settembru, Naxxar NXR 1018
Telefon: 21416341
Fax: 21416363
e-mail: naxxar.lc@gov.mt

In-Nadur (муниципалитет)
Indirizz: Triq it-Tramuntana, Nadur NDR 1222
Telefon: 21558080
Fax: 21558055
e-mail: nadur.lc@gov.mt

Il-Qrendi (муниципалитет)
Indirizz: 7, Triq il-Knisja, Qrendi QRD 1103
Telefon: 21680404, 21640524
Fax: 21689986
e-mail: qrendi.lc@gov.mt
Website: http://www.qrendi.gov.mt

Il-Qala (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru Ċiviku Qala, Triq l-Isqof Mikiel Buttigieg, Qala, QLA 1040
Telefon: 21552555
Fax: 21553232
e-mail: qala.lc@gov.mt

Il-Munxar (муниципалитет)
Indirizz: Triq il-Profs. Ġuże’ Aquilina, Il-Munxar MXR 1012
Telefon: 21558755
Fax: 21558787
e-mail: munxar.lc@gov.mt

il-Mosta (муниципалитет)
Ċentru Ċiviku, Triq il-Kostituzzjoni, il-Mosta MST 9059
Telefon: (356) 21416841
Fax: (356) 21410245
Email: mosta.lc@gov.mt

Il-Mellieħa (муниципалитет)
Indirizz: 126, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Il-Mellieħa MLĦ 1107
Telefon: 21521333/21523230
Fax: 21521666
e-mail: mellieha.lc@gov.mt

Il-Marsa (муниципалитет)
Indirizz: 173, Triq Balbi, Il-Marsa
Telephone: 21220522/ 21224877
Fax: 21220606
e-mail: marsa.lc@gov.mt

Il-Kalkara (муниципалитет)
Indirizz: 1, Binja tas-Salvatur, Triq Luigi Pisani, Il-Kalkara, KKR 1330
Telefon: 21 66 55 00
Fax: 21 66 55 66
e-mail: kalkara.lc@gov.mt

Il-Ħamrun (муниципалитет)
Indirizz: Triq id-Duka ta’ Edinburgh, il-Ħamrun ĦMR 2063
Telefon: 21222020
Fax: 21221522
e-mail: hamrun.lc@gov.mt

Il-Gżira (муниципалитет)
Indirizz: 283/1 Rue D’Argens, Il-Gżira GZR 1364
Telefon: 21341034
Fax: 21341616
e-mail: gzira.lc@gov.mt

Il-Gudja (муниципалитет)
Indirizz: 88, Triq Ray Caruana, Il-Gudja GDJ 1010
Telefon: 21672020
Fax: 21664646
e-mail: gudja.lc@gov.mt

Il-Fontana (муниципалитет)
Indirizz: Triq ta’ Mulejja, Il-Fontana FNT 1110
Telefon: 21558877
Fax: 21562555
e-mail: fontana.lc@gov.mt

Il-Fgura (муниципалитет)
Indirizz: ‘Dar il-Kunsill’ Triq il-Karmnu, Il-Fgura, FGR2104.
Telefon: 21664000
Fax: 21664222.
e-mail: fgura.lc@gov.mt

Il-Birgu (Città Vittoriosa) (муниципалитет)
Indirizz: Couvre Porte, Birgu BRG 1810
Telefon: 21662166
Fax: 21662266
e-mail: birgu.lc@gov.mt

Il-Belt Valletta (Città Umilissima) (муниципалитет)
Indirizz:31, Triq Nofs in-Nhar, Il-Belt Valletta (Città Umilissima) VLT 1100
Telefon: 21234141/21251396/21251400
Fax: 21234323
e-mail: valletta.lc@gov.mt

Ħaż-Żebbuġ (Città Rohan) (муниципалитет)
Indirizz: Triq l-Isqof Caruana, Żebbuġ (Malta) ZBG 1905
Telefon: 21468181
Fax: 21460404
e-mail: zebbug.malta.lc@gov.mt

Ħaż-Żabbar (Città Hompesch) (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru Ċiviku, Triq iċ-Ċawsli, Żabbar ZBR 1322
Telefon: 21664466, 21826003
Fax: 21675567
e-mail: zabbar.lc@gov.mt

Ħ’Attard (муниципалитет)
Indirizz: 6, Triq il-Kbira, Attard ATD 1021
Telefon: 21411111
Fax: 21411414
e-mail: attard.lc@gov.mt

Ħal Tarxien (муниципалитет)
Indirizz: 73 Triq Santa Marija, Tarxien, TXN 1704
Telefon: 21666688
Fax: 21666777
Email: tarxien.lc@gov.mt

Ħal Safi (муниципалитет)
Indirizz: 40, ‘Dar il-Kunsill’, Triq l-Iskola, Ħal Safi — SFI 1404
Telefon: 21689168, 21640290, 21641487
Fax: 21689796
e-mail: safi.lc@gov.mt

Ħal Qormi (Citta’ Pinto) (муниципалитет)
Indirizz
392, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi (Citta’ Pinto) QRM2507
Tel (00356) 2144 0101
Fax(00356) 2144 0606
E-mail
qormi.lc@gov.mt

Ħal-Luqa (муниципалитет)
Indirizz: 49, Triq San Pawl, Ħal-Luqa
Telefon: 21665533
Fax: 21665656
e-mail: luqa.lc@gov.mt

Ħal Lija (муниципалитет)
Indirizz: Triq Robert Mifsud Bonnici, Lija LJA 1403
Telefon: 21416111
Fax: 21416941
e-mail: lija.lc@gov.mt

Ħal Kirkop (муниципалитет)
Indirizz: Triq il-Barrieri, Kirkop KKP 1751
Telefon: 21680099
Fax: 21683777
e-mail: kirkop.lc@gov.mt

Ħal Għaxaq (муниципалитет)
Indirizz: 15, Vjal il-Labour, Ghaxaq
Telefon: 21664888
Fax: 21665454
e-mail: ghaxaq.lc@gov.mt

Ħal Għargħur (муниципалитет)
Indirizz: Triq San Nikola, Ħal Għargħur GHR 1162
Telefon: 2141 4111 / 2741 4111
Fax: 2141 2626
e-mail: gharghur.lc@gov.mt

Ħal Balzan (муниципалитет)
Indirizz: 153, Triq il-Kbira, Balzan, BZN 1251
Telefon: (356) 21 442323
Fax: (356) 21 442525
e-mail: balzan.lc@gov.mt
Website: http://www.balzan.gov.mt

Ħad-Dingli (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru tal-Komunita’, Daħla tas-Sienja, Dingli DGL 1880
Telefon: 21456060/21450681
Fax: 21454555
e-mail: dingli.lc@gov.mt

Għajnsielem (муниципалитет)
Indirizz: 11, ‘Bernardina House’, Pjazza tad-Dehra, Għajnsielem GSM 1200
Telefon: 21561515
Fax: 21560909
E-mail: ghajnsielem.lc@gov.mt

Floriana (муниципалитет)
Indirizz: 15, Pjazza E.S.Tonna, Floriana FRN 1483
Telefon: 21 235523
Fax: 21 237723
e-mail: floriana.lc@gov.mt

Bormla (Città Cospicua) (муниципалитет)
Indirizz: 2a, ‘The Rest’, Misraħ Santa Margerita, Bormla BML 1202
Telefon: 21663030
Fax: 21672222
e-mail: bormla.lc@gov.mt

Birżebbuġa (муниципалитет)
Indirizz: ‘Dar Birżebbuġa’, Triq Santa Marija, Birżebbuġa BBG 1651
Telefon : 21 650165
Fax : 21 650444
e-mail: birzebbuga.lc@gov.mt

Birkirkara (муниципалитет)
Indirizz: Ċentru Ċiviku, It-Tieni Sular, Triq Tumas Fenech, Birkirkara, BKR 2527
Telefon: 21442626/21485041
Fax: 21442644
e-mail: birkirkara.lc@gov.mt