«Соціальне партнерство — шлях до розвитку системи освіти»

Ткаченко Елена Станиславовна,
Украина, г. Красноармейск,
учитель математики
Общеобразовательная
школа І-ІІІ ступеней № 4

Соціальне партнерство — шлях до розвитку системи освіти

У Національній доктрині розвитку освіти записано: «Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкритою і демократичною. У ній передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюються навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіонального управління освітою»

Ми можемо спостерігати неадекватність сьогоднішньої, навіть післяреформеної, середньої школи як інституту  соціалізації в сучасних умовах. Тим часом цей період, як відомо, є основним при формуванні людини як особистості. Щоб зрозуміти, чому відповідні інститути не відповідають сьогоднішньому стану суспільства, слід виявити укорінені в цій сфері культурні стереотипи, що заважають руху.

Термін «соціальне партнерство в освіті» — як і сама діяльність, отримали повноправне визнання в сучасній Україні кілька років тому. Мало хто сумнівається, що освіта є однією з найбільш значущих цінностей в суспільстві. Проте всім відомо і те, що суспільство неоднорідне, а, значить, не завжди партнерські відносини можливі між освітою і різними секторами суспільства. Знайомство з досвідом рішення даної проблеми показує головні особливості.

Перша полягає в тому, що термін «партнерство» розуміється дуже широко, але найбільш поширеним є розуміння партнерства як об’єднання зусиль осіб або організацій для вирішення загальних цілей або для досягнення значущої для всіх мети.

Друга особливість полягає в різкому переважанні публікацій по проблемах соціального партнерства в освіті в зарубіжних джерелах в порівнянні з вітчизняними публікаціями.

Проте слід зазначити, що в сучасних вітчизняних публікаціях розглядається історичний шлях даного явища, що дозволяє побачити динаміку його розвитку впродовж ста років.

Сучасний підхід також показує, що розвиток освіти — це турбота не тільки державна. Нормою країн, що благополучно живуть, вже давно стала консолідована участь суспільства в справі розвитку освіти.

Ідея соціального партнерства в освіті полягає в тому, що для вирішення проблем в цій соціально значущій сфері потрібні зусилля всього суспільства, а не тільки однієї з його складових — держави.

Скачать полностью работу