Кулдигский

IZGLĪTĪBAS UN SPORTA PĀRVALDE

http://www.kuldiga.lv/

Pārvaldes vadītāja — Santa Dubure
63350076
santa.dubure@kuldiga.lv

Pārvaldes speciāliste — Valda Krauze
63322238
valda.krauze@kuldiga.lv

Pārvaldes speciāliste — Lilita Mačtama
63322238
lilita.mactama@kuldiga.lv