Краславский

Krāslavas novada dome

http://www.kraslava.lv/

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
Tālrunis: +371-65624383
Fakss: +371-65681772
E-pasts: dome@kraslava.lv

Lidija Ostrovska — Izglītības un kultūras nodaļa (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: izglītības speciāliste

Tālrunis: +371-65620020

E-pasts: lidijaostrovska@inbox.lv

Lidija Platonova

Izglītības un kultūras nodaļa (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: nodaļas vadītāja

Tālrunis: +371-65620025

E-pasts: izglitiba@kraslava.lv

platonova@inbox.lv