Екабпилсский

Jēkabpils novada domes

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/IEDZIVOTAJIEM/

Edvīns Meņķis — priekšsēdētājs

Adrese – Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5220

T. 65220732 ; 26595678 ;

e –pasts: edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš:

Adrese – Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5220

T. 65220733 ; 29126223 ;

e –pasts: janis.subatins@jekabpilsnovads.lv