Загреб

Zagrebačka županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 422
fax.: 00385 1 6009 423

Vjeran Štublin, dipl. iur. (Pročelnik odjela )
tel.: 00385 1 6009 422
e-mail: v.stublin@zagrebacka-zupanija.hr
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

Vesna Varadi (Referentica za administrativne poslove)
tel.: 00385 1 6009 439
fax.: 00385 1 6154 041
e-mail: v.varadi@zagrebacka-zupanija.hr